Mini Basket Víkend Kem - den třetí

Dnes 1.6.2014 byl zakončen 2. ročník basketbalového  Mini Kempu v Nymburce.  Kempu se zúčastnilo 103 dětí ročníku 2001 a mladší /78 chlapců a 25 dívek/. Frekventanty kempu byli především hráči a hráčky  ze Středočeského kraje /58 hráčů a hráček z jiných klubů a 45 z Nymburka/.

Dnes 1.6.2014 byl zakončen 2. ročník basketbalového  Mini Kempu v Nymburce.  Kempu se zúčastnilo 103 dětí ročníku 2001 a mladší /78 chlapců a 25 dívek/. 

Frekventanty kempu byli především hráči a hráčky  ze Středočeského kraje /58 hráčů a hráček z jiných klubů a 45 z Nymburka/.
Hráče vedlo 18 kvalifikovaných trenérů nymburské basketbalové akademie, 8 pomocníků se rekrutovalo z řad hráčů U17 a U19 BCM Nymburk  a 1 fyzioterapeut.

Hráči a hráčky během celého víkendu absolvovali 12 tréninkových jednotek a turnaj 3 x 3 podle věkových kategorií. Nejmladší ročníky 2005-2007
v posledních dvou hodinách absolvovali řadu dovednostních soutěží. 

Na sportovištích ZŠ Komenského, Gymnázia, SOŠ a SOU Nymburk, která jsou soustředěna bezprostředně vedle sebe se i díky počasí podařilo vytvořit pospolité, tvůrčí, přátelské basketbalové prostředí. Od 8:30 do 18:00 hod.  děti jakéhokoli věku neměly čas si vzpomenout na únavu a s velkým zápalem a zaujetím zlepšovaly své basketbalové dovednosti. 

Při závěrečném vyhlášení výsledků v hale Komenského byl odměnou pro trenéry i hráče spontánní potlesk rodičů zaplněného hlediště.

"Velký dík patří za úspěšný průběh celého víkendového kempu, který se obešel bez jediného zranění, všem trenérům a organizátorům.
Přeji jim mnoho zdaru v jejich další trenérské a funkcionářské činnosti s mládeží, která je často opomíjená, ale dle mého názoru nezastupitelná",
uvedl v závěrečném hodnocení kempu Michal Franěk. 

Fotografie v plném rozlišení

BA Nymburk
01.06.2014 - 16:43